ALA-BİŞMİŞ

прил. полусырой. Ala-bişmiş ət полусырое мясо