ALA-BƏZƏK

I
прил.

1. пёстрый

2. цветной. Ala-bəzək məxmər papaq цветная бархатная шапочка

3. разноцветный. Ala-bəzək şarlar разноцветные шары, ala-bəzək qızlarquşu зоол. разноцветная щурка

4. цветистый, цветастый. Ala-bəzək bitkilər бот. пестролистные растения
II
нареч. пёстро; ala-bəzək bənövşə бот. иван-да-марья, анютины глазки, ala-bəzək kəpənək павлиный глаз (дневная бабочка)
◊ ala-bəzək etmək пестрить, распестрить; ala-bəzək едилмиш распестрённый