AMAL

сущ.

1. идея. Mütərəqqi amallar прогрессивные идеи

2. мечта, желание, надежда. Böyük amalla yaşamaq жить большой мечтой

3. работа, действие, деяние. Gələcək amallar грядущие деяния

4. цель. Amalımız birdir цель у нас одна