AQAR

I
сущ. хим. см. aqar-aqar
II
прил. агарный, агаровый. Aqar həlməşiyi агарный студень