AQİBƏT

сущ.

1. будущее, судьба. Bunların aqibəti necə olacaq? как сложится их будущее?

2. конец, последствия. Bu işin aqibəti последствия этого дела
◊ aqibətin xeyir olsun да сопутствует тебе счастье, благополучие