AQİL

I
прил. мудрый, рассудительный, умный (о человеке)
II
сущ. мудрец

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AQİL sif. [ər.] Ağıllı, müdrik, tədbirli. Tutmazam zənciri-zülfü tərkin, ey naseh, məni; Xah bir aqil xəyal et, xah bir divanə tut. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan