AQİLANƏ

I
прил. разумный, мудрый. Aqilanə söz мудрое слово, aqilanə hərəkətlər разумные действия
II
нареч. мудро, разумно, умно. Aqilanə danışır умно говорит