AQNOSTİSİZM

сущ. филос. агностицизм (философское учение, которое отрицает познаваемость объективного мира)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AQNOSTİSİ́ZM [yun.] fəls. Dünyanı dərk etməyin mümkün olmadığını, insan ağlının məhdud olub, duyğular xaricində heç bir şeyi dərk edə bilmədiyini iddia edən fəlsəfi nəzəriyyə. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan