ATA-ANA

I
сущ. родители; отец и мать. Ata-anasının yanında yaşamaq жить у родителей, ata-anasının xəbəri (icazəsi) olmadan без ведома (разрешения) родителей, ata-anadan yetim круглый сирота, ata-anasından xəbərsiz:
1. не знающий своих родителей;
2. подкидыш