AVAL

сущ. диал. затруднение, тягость, обуза, помеха, препятствие. Aval olmaq kimə стать обузой для кого

Это слово в других словарях:

Диалектический словарь азербайджанского языка.

AVAL I (Qax) məhəllə II (Göyçay, Qazax) əngəl, bəla, çətinlik. – Bu comuş aval oldu bizə, ot yemer; – Ə, sən də maηa aval olduη (Qazax); – Tülkü toyuxlara aval olub (Göyçay) ◊ Avala tüşməx’ (Qazax) – çətinliyə düşmək. – İşim avala tüşüf подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan