AVANDLAŞDIRMA

сущ. от глаг. avandlaşdırmaq , улучшение чего-л.