AXIN

I
сущ.

1. течение (движущаяся масса воды, воздуха и т.п. ). Havanın axını течение воздуха, axın təbəqəsi слой течения

2. поток:
1) стремительно текущая масса воды, воздуха и т.д. гидротех. Axının mərkəz özəyi центральное ядро потока, axının sürəti скорость потока, axının gücü мощность потока
2) перен. непрерывное движение большого количества кого-л., чего-л. İnsan axını людской поток

3. сток. Axının həcmi объём стока

4. перен. наплыв, приток, Yeni qüvvələrin axını приток свежих сил

5. текучесть. İşçi qüvvəsinin axını текучесть рабочей силы
II
прил. поточный. Axın xətti поточная линия
◊ axına qarşı çıxmaq идти, плыть против течения; özünü axına qarşı qoymaq противопоставлять себя массе; axına qoşulmaq плыть по течению