AZADLIQ

I
сущ.

1. свобода. Azadlıq uğrunda mübarizə борьба за свободу, azadlıqda на свободе, fikir azadlığı свобода мысли, azadlıq bayrağı знамя свободы, mütləq azadlıq абсолютная свобода, vicdan azadlığı свобода совести, mətbuat azadlığı свобода печати, söz azadlığı свобода слова, azadlıq nəğməsi песня свободы

2. освобождение. Vətənin azadlığı uğrunda за освобождение Родины, milli azadlıq cəbhəsi фронт национального освобождения

3. независимость. Tam azadlıq полная независимость, əsl azadlıq подлинная независимость, siyasi azadlıq политическая независимость, iqtisadi azadlıq экономическая независимость

4. эмансипация. Qadın azadlığı эмансипация женщин

5. воля (свободное состояние). Azadlığa buraxmaq kimi выпустить на волю кого

6. простор (свобода, раздолье)
II
прил. освободительный. Milli azadlıq hərəkatı национально-освободительное движение; azadlığı boğmaq душить свободу; azadlığa buraxmaq kimi выпустить на свободу кого ; azadlıq vermək kimə даровать свободу кому; azadlığını əlindən almaq лишить свободы; azadlıqdan məhrum etmək приговорить к лишению свободы; azadlığa can atmaq стремиться к свободе; azadlığın qədrini bilmək дорожить свободой

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AZADLIQ is. 1. Hər hansı bir sinfin, yaxud bütün cəmiyyətin və ya onun üzvlərinin ictimai-siyasi həyatına və fəaliyyətinə mane olan sıxıntı və məhrumiyyətlərin olmadığı hal; müstəqillik. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan