AZADXAHLIQ

сущ. устар. свободолюбие

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AZADXAHLIQ is. Azadlıq istəmə, hürriyyətpərvərlik. [Hücrə sahibi:] Bu, azadxahlıq naminə yaraşan iş deyil. P.Makulu. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan