BABAQULU

сущ. диал.

1. улитка

2. народное название коралла сероватого цвета

Это слово в других словарях:

Диалектический словарь азербайджанского языка.

BABAQULU I (Gəncə) boz rəngli mərcan. – Bajımın babaquluları itif II (Gəncə) ilbiz. – Əyə, babaqulunu niyə öldürürsəη, yazıx döymü? подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan