BABAYOĞURT

сущ. диал. шут, паяц, клоун

Это слово в других словарях:

Диалектический словарь азербайджанского языка.

BABAYOĞURT (Gəncə) yalançı pəhləvan. – Sən nə babayoğurt kimi atılıf tüşürsəη? подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan