CADARLANMAQ

глаг. трескаться, потрескаться, лопаться, давать трещины, раскалываться, образоваться трещинам на поверхности, покрываться трещинами. Torpaq (yer) quraqlıqdan cadarlanıb земля потрескалась от засухи, dodaqları susuzluqdan cadarlanıb губы потрескались от жажды, əlin dərisi soyuqdan cadarlanır кожа на руках трескается от холода

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

CADARLANMAQ f. Cadar-cadar olmaq, çatlamaq. Katibin gözləri qurumuş, dildodağı təpimiş və cadarlanmış (f. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan