DABAN

I
сущ.

1. пятка:
1) задняя часть ступни. Dabanına qədər до пятки, dabanı üstə dönmək повернуться на пятках
2) задняя часть чулка или носка, закрывающая пятку. Corabın dabanı пятка чулка

2. каблук (твёрдая набойка на подошве обуви под пяткой). Çəkmənin dabanı каблук сапога, daban vurmaq прибить каблук, alçaq daban низкий каблук, hündür daban высокий каблук

3. тех. пята (опорная часть чего-л. , вставляемая в основание, гнездо). Daban diski диск пяты
II
прил.

1. мед. пяточный. Daban qabarı пяточный бугор, daban sümüyü пяточная кость, daban mahmızı пяточные шпоры

2. тех. пятовый. Daban oynaqları пятовые шарниры, daban hissəsi пятовая часть

3. подошвенный. Daban suyu геол. подошвенная вода
◊ axilles dabanı ахиллесова пята (слабая сторона кого-л., чего-л. ); daban almaq показать пятки; daban döymək:
1. гранить мостовую;
2. быть на ногах; dabanına tüpürmək засверкать пятками, задать стрекача, броситься со всех ног; dabanını qırmaq kimin наступать на пятки кому; dabanını yağlamaq смазать пятки, готовиться бежать; dabanını basmaq kimin наступать на пятки кому

Это слово в других словарях:

Диалектический словарь азербайджанского языка.

DABAN I (Qarakilsə, Qazax) dəyirman daşının işini nizamlayan dəmir hissə. – Dabanı bərkit, daş düşər (Qazax); – Də:rmanın dabanın yendir, unu yaxşı üyüssün (Qafan) II (Şamaxı) tütün bitkisinin kökə yaxın yarpaqları. – Tənbəkinin dabani çəkməyə çox yüngüldü III (Kürdəmir) həncama əvəzində qapını çərçivəyə birləşdirən oxcuqlar (qapı bu oxcuqlar üzərində fırlanır). – Qapı dabanınnan çıxdı IV (Qax) sinə. – Əbdal kimi dabanını niyə əçirsin? подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan