DABANA

сущ. диал.

1. дверные петли

2. порог

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

DABANA is. Qapının, pəncərənin, darvazanın alt böyründə olub, çərçivəyə girən və yuvasında dönə bilən çıxıntı. подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

DABANA (Culfa, Qarakilsə, Şahbuz) bax daban III. – Qapı dabanadan çıxıp (Qarakilsə); – Dabana qapını saxlıyır (Culfa) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan