EBONİT

I
сущ. эбонит (твёрдый материал из вулканизированных резиновых смесей, применяемый в электротехнике для изоляции)
II
прил. эбонитовый. Ebonit borucuq эбонитовая трубка, ebonit oymaq эбонитовая втулка, mikroporik ebonit микропористый эбонит

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

EBONİ́T [yun.] tex. Müxtəlif maddələrin hazırlanmasında geniş tətbiq olunan və elektrotexnikada izolyasiya materialı kimi istifadə edilən vulkanizə edilmiş rezin qatışıqlarından alınan bərk maddə. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan