EDADI

в сочет. edadı məktəb дореволюционное название школ, готовивших учащихся для поступления в вузы

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

EDADI [ər.]: edadı məktəb – 1917-ci il aprel inqilabından sonra ibtidai və rüşdiyyə məktəblərindən sonra gələn və şagirdləri ali məktəbə hazırlayan məktəbin köhnə adı. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan