EDİLMƏK

глаг. в сочет. с отвлечёнными существительными: zəbt edilmək быть захваченном, azad edilmək освобождаться, быть освобожденным, əvəz edilmək заменяться, быть заменённым, nəşr edilmək издаваться, быть изданным; işindən edilmək быть оторванным от работы

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

EDİLMƏK “Etmək”dən məch. Güllələr atılır, hədələr edilir, amma yaxın gəlməyə cürət edən bir adam görünmürdü. Mir Cəlal. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

EDİLMƏK быть сделанным, произведенным, совершенным подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan