EZAM

в сочет. ezam etmək командировать, ezam edilmək (olunmaq) командироваться, быть командированным. Ezam edilmiş (olunmuş) командированный, ezam etmə (edilmə) командирование

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

EZAM is. [ər.] Xidməti və ya başqa bir iş üçün bir yerdən başqa yerə göndər(il)mə, yolla(n)ma. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan