FACİƏVİLİK

сущ.

1. трагизм, трагедийность. Hadisələrin faciəviliyi трагедийность событий

2. трагичность