GAHLI

диал. со сборками, мелкими складками на одежде

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

GAHLI bax büzməli. Həmişəki kimi [Şahbəy] yenə də lifəli şalvar, qara gahlı arxalıq geymişdi. Ə.Əbülhəsən. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan