GAVUR

сущ. гяур (название иноверца у исповедующих ислам)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

GAVUR is. [ər.] 1. Müsəlmanların islam dininə ibadət etməyənlərə verdiyi ad. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan