HABELƏ

союз. также, а также. Kollektivimiz şəhər sənaye müəssisələrində, habelə kənd əməkçiləri qarşısında çıxış edəcəkdir наш коллектив выступит на промышленных предприятиях города, а также перед сельскими тружениками

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

HABELƏ zərf Bunun kimi, bu cür, belə; həmçinin. İrəvanda iyirmi min müsəlman uşağı var, bunların bir-iki yüzü ancaq dərsə gedir. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan