HACIBƏRİBAX

сущ. хаджиберибах (название парчи – шёлковой ткани)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

HACIBƏRİBAX, HACIMƏNƏBAX is. köhn. Qadın paltarı tikilən bahalı əlvan bir parçanın xalq dilində adı. подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

HACIBƏRİBAX (Bakı, İsmayıllı) parça növü. – Tükana yaxşı hacıbəribax gəlib (İsmayıllı) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan