İBADƏTÇİ

сущ. богомолец, богомолка

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

İBADƏTÇİ is. İbadətlə məşğul olan adam, vaxtını ibadətdə keçirən adam. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan