JANR

I
сущ. жанр:

1. род произведений в области какого-л. искусства. лит. Epik janr эпический жанр, komediya janrı комедийный жанр, lirik janr лирический жанр, poetik janr поэтический жанр; в живописи: məişət janrı бытовой жанр, mənzərə janrı пейзажный жанр

2. манера, стиль. Yeni janrda в новом жанре
II
прил. жанровый. Janr müxtəlifliyi жанровое разнообразие, janr növləri жанровые разновидности, janr xüsusiyyətləri жанровые особенности

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

JANR [fr.] 1. İncəsənətin hər hansı bir sahəsində süjet və üslub cəhətdən səciyyəvi olan əsərlər növü. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan