JELATİN

I
сущ. желатин (прозрачное белковое вещество, употребляемое в кулинарии, фотографии, кинопроизводстве). Yeyinti jelatini пищевой желатин, fotoqrafiya jelatini фотографический желатин
II
прил. желатиновый, желатинный:

1. относящийся к желатину. Jelatin istehsalı желатиновое производство

2. приготовленный, сделанный из желатина. Jelatin həlməşiyi желатиновый студень, jelatin lövhəciyi желатиновая пластинка

3. содержащий в себе желатин. фото. Jelatin qarışığı желатиновая смесь, jelatin kütləsi желатиновая масса

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

JELATİ́N [fr.] Məhlulu soyudulduqda həlməşik hala keçən üzvi zülali maddə (texnikada, fotoqrafiyada, təbiətdə və s.-də işlənir). подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

JELATİN 1. желатин; 2. желатинный, желатиновый; подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan