JELATİNLƏŞDİRİLMƏK

глаг. страд. желатинизироваться, быть желатинизированным, желатинироваться, быть желатинированным

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

JELATİNLƏŞDİRİLMƏK məch. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulunu soyutmaqla həlməşik halına salınmaq. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan