JELATİNLƏŞMƏK

глаг. желатинироваться (превращаться в желатин). Məhlul jelatinləşir раствор желатинируется

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

JELATİNLƏŞMƏK f. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulu soyuyaraq həlməşik halına düşmək. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan