KABARDİN

I
сущ. кабардинец, кабардинка. Kabardinlər кабардинцы (народ, составляющий основное население Кабардино-Балкарской Республики)
II
прил. кабардинский. Kabardin dili кабардинский язык, kabardin atı животнов. кабардинская лошадь

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

KABARDİN is. Kabarda-Balkariyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsubadam. Kabardin dili. Kabardin ədəbiyyatı. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan