LABÜD

прил.

1. неизбежный, неминуемый, неотвратимый, непредотвратимый (о смерти, гибели, конце и т.п. ). Tarixən labüd mərhələ исторически неизбежный этап, labüd nəticə неизбежное следствие, labüd ölüm неминуемая гибель

2. обязательный, непременный (такой, соблюдение, исполнение которого обязательно). Labüd şərt обязательное условие; labüd olmaq:
1. быть неизбежным, неминуемым, неотвратимым, непредотвратимым;
2. быть обязательным; labüd qalmaq быть вынужденным, оказаться перед необходимостью

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

LABÜD zərf [ər.] 1. Yerinə yetirilməsi, icrası vacib olan, zəruri olan; mütləq. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

LABÜD 1. неизбежный, неминуемый, непременный; 2. неизбежно, неминуемо, вынужденно; подробнее

Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

LABÜD mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan