MAARİF

I
сущ. просвещение:

1. распространение знаний, образования и культуры; совокупность образовательновоспитательных мероприятий. Xalq maarifi народное просвещение, maarifin inkişafı развитие просвещения, maarif sistemi система просвещения, maarif nazirliyi истор. министерство просвещения, maarif xərcləri расходы на просвещение, rayon xalq maarif şöbəsi истор. районный отдел народного образования, xalq maarifi əlaçısı отличник народного просвещения

2. приобретение, получение знаний; образование. Maarifə meyl göstərmək стремиться к просвещению
II
прил. просветительный (распространяющий просвещение). Maarif idarələri просветительные учреждения

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

MAARİF is. [ər.] Əhali arasında savad, bilik, mədəniyyət yaymaq üçün mütəşəkkil surətdə həyata keçirilən tədbirlər sistemi. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan