MAARİFLƏNDİRİLMƏK

глаг. просвещаться, быть просвещённым

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

MAARİFLƏNDİRİLMƏK məch. Təlim və təhsil nəticəsində elm, bilik verilmək; mədəniləşdirilmək, savadlandırılmaq. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan