MAARİFPƏRVƏRLİK

сущ. просветительство; просветительская деятельность

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

MAARİFPƏRVƏRLİK bax maarifçilik 1-ci mənada. Heyf, səd heyf ki, ittifaqı pozan və ittihadın bünövrəsinə rəxnə yetirən əvvəlcə o kəslər oldu ki, maarifpərvərlik ismini üstlərinə götürüb rəyasətlik iddiasındadırlar. F.Köçərli. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan