OBLİQASİYA

сущ. разг. облигация (вид ценных бумаг); см. istiqraz vərəqəsi