OBYEKTİV

1
прил. объективный:
1) существующий вне нас как объект. Təbiətin obyektiv qanunları объективные законы природы, obyektiv səbəblər объективные причины, obyektiv gerçəklik объективная действительность, obyektiv reallıq объективная реальность
2) лишенный предвзятости, субъективного отношения; беспристрастный. Obyektiv müqayisə объективное сравнение, obyektiv münəsibət объективное отношение, obyektiv nəticə объективный вывод, obyektiv qiymət объективная оценка; obyektiv rəy (fikir) объективное мнение, obyektiv cavab объективный от вет.
2
сущ. объектив (часть оптического прибора, состоящая из одного или нескольких оптических стекол и обращенная к наблюдаемому предмету). Fotoaparatın obyektivi объектив фотоаппарата, mikroskopun obyektivi объектив микроскопа

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

OBYEKTİ́V₁ sif. [lat. objectivus – şeyə aid olan] 1. подробнее
OBYEKTİ́V₂ [lat.] Optik cihazın, baxılan və ya fotoşəkli çəkilən şeyə yönəldilmiş bir və ya bir neçə linzadan ibarət hissəsi. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan