ÖDƏMƏLƏGƏTİRMƏ

прил. желчеобразовательный. Ödəmələgətirmə qabiliyyati желчеобразовательная способность