ÖDƏNİLMƏ

сущ. от глаг. ödənilmək :

1. оплата, уплата, выплата. İşçilərin əməyinin ödənilməsi оплата труда работников

2. платёж. Vergilərin ödənilməsi платёж, уплата налогов

3. возмещение, покрытие (расходов, убытков и т.п. ). Zərərin ödənilməsi возмещение убытков, itkinin ödənilməsi возмещение потерь, xərclərin ödənilməsi покрытие расходов

4. погашение. İstiqrazların ödənilməsi погашение облигаций, borcların ödənilməsi погашение долгов

5. удовлетворение. Tələblərin ödənilməsi удовлетворение требований, ehtiyacların ödənilməsi удовлетворение нужд

6. разг. выполнение чего-л. İstehsalat planlarının ödənilməsi выполнение производственных планов

7. окупаемость (возмещение производственных расходов). Maddi məsrəfin ödənilməsi окупаемость материальных затрат