ÖLÇÜB-BİÇMƏK

глаг.

1. сняв мерку, кроить

2. перен. обдумывать, обдумать, взвешивать, взвесить, продумывать, продумать что-л. Əməliyyat planını ölçüb-biçmək продумать план операции, cavabını ölçüb-biçmək обдумать свой ответ, hərəkətini ölçüb-biçmək обдумать свои действия, hər addımını ölçüb-biçmək обдумать каждый свой шаг, qərarını ölçüb-biçmək обдумать своё решение, hər şeyi ölçüb-biçmək обдумать всё, əvvəlcədən ölçüb-biçmək заранее обдумать, hərtərəfli ölçüb-biçmək всесторонне обдумать

3. перен. соизмерять, соизмерить. İmkanlarını reallığa uyğun ölçüb-biçmək соизмерить свои возможности с реальностью
◊ ölçüb-biçmədən:

1. с бухты-барахты; ни с того ни с сего; необдуманно

2. наобум, не подумав, не подготовившись