ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏK

прил. обдумываться, быть обдуманным, продумываться, быть продуманным, взвешиваться, быть взвешенным. Adamın hər sözü ölçülübbiçilməlidir у человека каждое слово должно быть взвешено, hər şey qabaqcadan ölçülüb-biçilib всё обдумано заранее, cavab ölçülüb-biçilməlidir ответ должен быть продуманным, hər addım ölçülüb-biçilməlidir каждый шаг должен быть обдуман