PAK

прил. чистый:
1) освобождённый от грязи, не имеющий грязи. Pak vedrə чистое ведро
2) перен. нравственно безупречный, честный, беспорочный. Pak insan честный человек, pak məhəbbət чистая любовь, pak ürək чистое сердце; pak etmək делать чистым, очищать омовением; pak olmaq:
1. быть чистым;
2. стать чистым

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

PAK₁ sif. [fars.] Təmiz. ..Hava gərək təmiz olsun, onun pak olmağı həyat və xarab olmağı ölümdür. подробнее
PAK₂ is. [ing. pack] Qütb dənizlərində yaranan çox iri çoxillik üzən buz. Pakın qalınlığı 3-5 metr olur. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

PAK 1. совершенно чистый, беспорочный, неиспорченный; 2. рел. предварительное омовение для совершения богослужения; подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan