PAKT

сущ. пакт (международный договор большого политического значения). Bitərəflik paktı пакт о нейтралитете, hücum etməmək haqqında pakt пакт о ненападении, paktı təsdiq etmək ратифицировать пакт

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

PAKT [lat.] Adətən böyük siyasi əhəmiyyəti olan beynəlxalq müqavilə. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan