QA

звукоподр. карр (крик вороны)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

QA təql. Qarğanın çıxardığı səs. Böylə sözdən fərəhlənib qarğa; Ağzını açdı, ta ki etsin qa! M.Ə.Sabir. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan