QABAQ-QABAĞA

нареч. друг против друга, лицом к лицу, визави. Qabaq-qabağa əyləşmək усесться друг против друга, qabaq-qabağa rəqs etmək танцевать визави; qabaq-qabağa qoymaq:
1. сопоставлять, сравнивать. Məfhumları qabaq-qabağa qoymaq сопоставлять понятия;
2. сверять, сличать; qabaq-qabağa gəlmək встречаться, встретиться лицом к лицу