RABİTƏLİ

I
прил.

1. связный (хорошо изложенный, последовательный, логически стройный). Rabitəli nitq связная речь, rabitəli cümlələr связные предложения

2. связанный (протекающий не легко, не свободно). Rabitəli rəqslər физ. связанные колебания
II
нареч. связно. O, rabitəli danışırdı он говорил связно

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

RABİTƏLİ sif. və zərf Yaxşı ifadə edilən, məntiqi və qrammatik cəhətdən düzgün qurulmuş; tərtibli, müntəzəm. Rabitəli danışıq. Rabitəli danışmaq. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

RABİTƏLİ 1. связной, имеющий связь; 2. связный, связно (о речи); подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan