RADDƏ

в знач. нареч. устар. приблизительно, примерно

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

RAD[D]Ə is. [ər.] Vaxt bildirən rəqəmlərdən sonra gələrək həmin rəqəmin təxmini olduğunu göstərir (adətən “radələri” və “radələrində” şəklində işlədilir). Saat beş radələri idi. – Axşam saat on radələrindən xoruz səslənənədək içəridən həvəngdəstənin səsi gəldi. Ə.Haqverdiyev. Saat iki radələrində Mehman yan otağa keçib soyundu. S.Rəhimov. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan